Votre opticien conseil

Votre opticien conseil

Profitez de notre expérience et laissez nous vous aviser. Voici déjà quelques conseils, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des autres questions ou demandes
 

Welk zijn de belangrijkste zicht afwijkingen ?

Bijziendheid (myopie)

Bijziendheid is een oogafwijking, een gezichtsstoornis. Bij iemand die bijziend is, wordt het beeld van een ver verwijderd voorwerp vóór het netvlies geprojecteerd, omdat de oogbol te lang is. Die persoon kan ver verwijderde voorwerpen dus niet scherp zien. Bijziendheid wordt gecorrigeerd met unifocale glazen met een negatieve sterkte (divergent).

Verziendheid (hypermetropie)

Ook verziendheid is een oogafwijking. In tegenstelling tot bij bijziendheid, wordt het beeld van een ver verwijderd voorwerp achter het netvlies gevormd, waardoor men van dichtbij onscherp ziet. Verziendheid wordt gecompenseerd met unifocale glazen met een positieve sterkte (convergent of convex). Een glas met positieve correctie is dikker in het midden dan aan de rand, waardoor het beeld weer correct op het netvlies wordt geprojecteerd.

Astigmatisme

Astigmatisme is een oogafwijking die redelijk vaak voorkomt. Ze wordt meestal veroorzaakt door een licht ovale in plaats van bolvormige kromming van het hoornvlies, waardoor het beeld van voorwerpen vervormd wordt. Mensen met astigmatisme zien noch van ver, noch van dichtbij scherp. Astigmatisme kan samengaan met bijziendheid, verziendheid of ouderdomsverziendheid. Bij astigmatisme wordt het lezen soms moeilijk. Het wordt gecorrigeerd met een cilindrisch of torisch glas.

Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid is geen oogziekte, maar duidt eerder op een normale veroudering van de ooglens. Ze duikt meestal op rond de leeftijd van 40 jaar, en vermindert het aanpassingsvermogen om dingen van dichtbij te lezen. Meestal kennen beide ogen een gelijklopende achteruitgang. Er bestaan verschillende soorten glazen om ouderdomsverziendheid te corrigeren:

  • Enkelvoudige of unifocale leesglazen die enkel het zicht van dichtbij corrigeren.
  • Unifocale glazen met extra kijkbereik om beter van dichtbij en in een ruimer gezichtsveld te zien.
  • Progressieve of multifocale glazen.